Bygdegårdens historia

Asa bygdegård, ligger som framgår av namnet i Asa socken, beläget i norra delen av kronobergs län. Platsen för bygdegården heter Fraggahult, och under det namnet blev den välkänd under 1950-60-talet, då bygdegården tillhörde ett av de populäraste danställena i Småland. Bygdegården byggdes till stor del med ideella krafter 1953-54, med invigning i oktober 1954.

Bygget 1953-1954
Fotbollsmatchen innan invigningen
Invigningsfesten Oktober 1954

Tanken var att i första hand anordna offentliga danser, inte bara för bygdens ungdomar, utan för en betydligt större krets. Detta skulle visa sig vara alldeles rätt tänkt. Orsaken var att bilen nu även kommit att användas även av ungdomar, i allt högre utsträckning, vilka nu gärna åkte både fem och tio mil för att dansa en lördagskväll.

Bilder från 50-talet

Redan 1959 hade bygdegården blivit för liten, och en tillbyggnad gjordes och invigdes 1960.

Invigningsfesten av tillbygget 1960

Nu kunde det vara upp till tusen personer vid en danskväll i Fraggahults bygdegård, som platsen blev känd för. Verksamheten gick lysande för bygdgårdsföreningen ett tag, men i mitten av 1960-talet mattades intresset då det blev mera modernt att gå på dansrestaurang.

Bilder från 60-talet

Bygdegården med scen och stora ytor är givetvis även lämplig till annat än dans. Uthyrning för privata fester som bröllop och andra högtidsdagar är en tillgång för bygden. Föreningsmöten, studiecirklar, hantverksdagar, m.m. fungerar utmärkt. Asa föreläsningsförening hyr lokalen för sina populära föreläsningskvällar. Ett samarbete sker även med Asa hembygdsförening och LRF, vid det valborgsfirande som sker vid bygdegården.

Genom alla år har bygdegården drivits genom ideellt arbete av bygdens folk. För att hålla driftkostnaderna nere, har bl.a. uppvärmningen i alla år skett genom vedeldning. För att få det mera lättarbetat, har vi nu övergått till uppvärmning med pellets, vilket även ger en jämnare värme.

Det har tidigare varit svårt att få bidrag från kommunen och boverket till en behövlig upprustning av bygdegården, då underlaget anses som för dåligt. Vändpunkten kom dock 2008 då en lag kom om att alla bygdegårdar måste vara handikappanpassade. Av boverket fick vi nu pengar till en handikappramp och handikapptoalett.

Detta var den första  upprustningen av bygdegården sedan invigningen 1954. Intresset från bygdens folk visade sig i form av mera uthyrningar. Glädjande nog verkar nu Växjö kommun förstått värdet av att ha kvar bygdegården som samlingslokal i Asa. Vi har det sista året fått möjlighet att bygga om köket, till den standard som krävs vid uthyrning. Ett nytt tak har lags på, den yttre fasaden, förses med ny panel och byte av fönster. En ny bild och ljudanläggning är installerad vid scenen. Till detta har vi även fått ekonomisk stöd från Swedbank och Leader Linne. Asa bygdegård får nu möjligheter att leva vidare som en modern och bra samlingslokal för bygden.

Nytt kök 2011
Nytt tak 2011
Ny västergavel 2013
Ny baksida, östergavel och farstu och bibliotek 2014

 

 

60-års jubileum 25 Oktober 2014

För första gången sedan 10-års jubileet firade vi Bygdegården när den fyllde 60år. Vi var närmare 90 personer som kom till temat 50-tal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *