Årets Asabo

Varje år utses årets Asabo av invånarna i Asa. Tillfälle ges att rösta under hösten och vinnaren presenteras på den årliga luciafesten

Utsedda Årets Asabo genom åren

2000 –  Ruben Gustavsson, Fraggahult
2001 – Ingrid & Karl-Gustav Karlsson, Hjälmaryd
2002 – Mirja & Tage Borensved, Asa
2003 – Ingrid & Tord Karlsson, Saxabjörke
2004 – Sven-Åke Frödeberg, Loftsryd
2005 – Maj & Stig Svensson, Sandshagen
2006 – Ingegerd & Karl Eriksson, Kråketorp
2007 – Alvar Liljengren, Mössjöås
2008 – Anna Håkansson, Långsryd & Joachim Hartmann, Furuhill
2009 – Britt Giraud, Lammhult
2010 – Magnus Lilja, Asa
2011 – Bengt Andersson, Asaryd
2012 – Eskil Liljengren, Hjälmaryd
2013 – Ingvar Lilja, Velhult
2014 – Arne Eliasson, Rössjöhorva
2015 – Gudrun Liljengren, Mössjöås
2016 – Lisa Hjertonsson, Fraggahult
2017 – Lars-Johan & Ulf Svensson, Tjureda

2018 – Asa Sockenråd

2019 – Stefan Bergqvist, Braås.

2020 – Inställt Corona

2021 – Irmelin Andersson & Bernhard Hjelmer, Kråketorp

Bilder och Diplom

Reglerna:

1. Du kan rösta på en person eller ett par som är värda att uppmärksammas. T.ex. en person som i föreningslivet eller annat engagemang gjort Asa-bygden något som förtjänar att framhållas och belönas. Personen behöver inte vara bosatt i Asa. Observera att du inte kan rösta på tidigare vinnare

2. Alla kan rösta, även icke Asabor. Endast röstsedlar med läsbar underskrift godkänns. Kan lämnas i brevlåda på Bygdegården eller på annat sätt. Röstning pågår t.o.m. den 30 nov.

Bakgrunden till Årets Asabo

1991 startade i Asa en glesbygdssatsning, som fick namnet Asaprojektet. Syftet var att skapa ett äldreboende centralt i Asa. Viss service, såsom mindre närbutik, postservice, m.m. skulle också finnas, i anslutning till den tänkta byggnaden, som skulle placeras på åkern nedanför vandrarhemmet. Det hela planerades i nära samarbete med Växjö kommun och Länsstyrelsen. Äldreboendet skulle ge 6-8 heltidstjänster, och blev uppmärksammat i både press och radio. En arbetsgrupp tog fram alla nödvändiga underlag, i form av husritningar, kostnadskalkyler, bank kontaker, möten med politiker och tjänstemän vid Växjö kommun, m.m. Mycket skulle kunna skrivas om alla turer i detta omfattande arbete, som utfördes helt ideellt av arbetsgruppen. För bl.a. studieresor ställde länsstyrelsen upp med en mindre summa pengar,som dock inte utnyttjades av arbetsgruppen.

Hösten 1995 var så hela projeket klart att genomföra, alla underlag och kostnader var godkända av inblandade myndigheter, kommunen och banken. Det krävdes bara ett sista klubbslag vid Växjö kommuns arbetsutskott. För att banken skulle ställa upp krävdes ett borgensåtagande från Växjö kommun för den aktuella satsningen i Asa. Det blev dock oväntat en majoritet, för att inte gå i borgen för Asaprojeket. Därmed föll hela projektet, efter en oändlig massa idella arbetstimmar. En märklig avslutning på en satsning som hela tiden stötts och uppmuntrats av en tjänsteman från kommunen, som ofta satt med vid arbetsgruppens möten.

Kvar fanns dock de pengar som vi erhållit från länsstyrelsen, och dessa skulle nu återlämnas. För att om möjligt använda dessa till något som kunde gagna just Asa, lades ett förslag fram om att de personer, som även i fortsättningen, engagerade sig i föreningsliv, eller annat i Asa, skulle uppmärksammas. En förvaltningsstyrelse skull en gång om året utse en ”årets Asabo” Detta förslag godkändes av länsstyrelsen, och år 2000 utsågs en ”årets Asabo” för första gången.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *